Reiki Usuireiki usui

Amb la sessió de Reiki aconseguim una profunda relaxació física i un important equilibri energètic, que ens permet reequilibrar tot el cos, recuperant així el seu estat de salut. El treball sobre el camp físic repercuteix sobre altres camps: l’emocional, el psíquic i el mental.

Aquesta sessió és la base dels nostres tractaments. Podem considerar que és vàlida per a totes les anomalies: des de les persones que pateixen una contractura muscular, passant per l’estrès o arribant, fins i tot a les pors, tan les conscients, com les inconscients…

La duració de la Teràpia es de 60 minuts i el seu preu son 30 €.

Torna enrere