REIKI USUInubes-sol-y-lluvia-mar-reflexi-n-agua-horizonte-naturaleza-foto-312910Reiki és un terme japonés, compost de dos paraules: REI i KI. REI ens indica l’energia que composa l’ univers, i KI és l’energia de tipus electromagnètic que configura l’organisme i determina el seu estat de salut. Tot el que té vida té KI i ho irradia. Va ser redescobert per Mikao Usui en el segle XIX, encara que la seva pràctica es remonta molts segles abans, possiblement Buda ja ho practicava. Significa aprendre a ser un canal, deixar passar l’energia còsmica per mitjà de nosaltres mateixos, per qué arribi allà on sigui necessària. Aquest procés ho aconseguim mitjançant les iniciacions que realitzen els mestres. L´iniciació és el que diferencia al Reiki de qualsevol altre tipus de teràpia. Hi ha tres nivells d´iniciació i un de mestratge. Els tres primers corresponen als tres nivells d’existència humana: el cos, la ment i la conciència. L’objectiu és que la persona vagi adquirint una experiència gradual a mesura que vagi evolucionant en els diferents nivells. El mestratge és per aquelles persones amb molta experiència que tinguin vocació de transmetre-ho.

  nivell1 nivell2 nivell3 mestratge

Torna enrere